Smartwatch / Đồng hồ thông minh

Bàn luận - Hướng dẫn người dùng về các thiết bị đeo tay thông minh của Samsung

Gear S3

16
Chủ đề
40
Bài viết
16
Chủ đề
40
Bài viết

Gear S2

19
Chủ đề
25
Bài viết
19
Chủ đề
25
Bài viết

GEAR LIVE

1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết

GEAR S

12
Chủ đề
38
Bài viết
12
Chủ đề
38
Bài viết

GEAR 2 NEO

7
Chủ đề
29
Bài viết
7
Chủ đề
29
Bài viết

GEAR FIT

4
Chủ đề
13
Bài viết
4
Chủ đề
13
Bài viết

GALAXY GEAR

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết

Yêu cầu hỗ trợ hệ máy

1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết